• darkblurbg

De prijzen voor het seizoen 2023-2024

De prijzen worden per de ingangsdatum van het nieuwe seizoen geïndexeerd. 

Voor onze locatie in Heerenveen is het mogelijk gebruik te maken van het Persoonlijk Cultuur Budget (PCB). Meer informatie hierover is vind je HIER!

 

 

Dansen tot 18 jaar

Per jaar

45 minuten 1x per week*,   12 maanden € 17,50

 

€ 210,00

 

60 minuten 1x per week,     12 maanden € 23,50

 

€ 282,00

 

Musicalklas 90 minuten 1x per week , 12 maanden € 25,50

Onbeperkt dansen abonnement, 12 maanden € 33.50

€ 306,00

€402,00

 

 

 

 

Toeslag wedstrijdgroep,( Naast het onbeperkte dans abonnement)

( Kleding, tickets, beeld,-en geluidsopnames en extra lessen naast de 36 lessen))

Eycatcher Junior    Eyecatcher Teens        € 175,00

Eyecatcher                                                       € 250,00 

Binnen een familie abonnement betaal je per wedstrijd lid een toeslag van € 10,00

 

 

 

 

 

 

 

Dansen vanaf 18 jaar

 

60 minuten 1x per week    12 maanden € 24.50

€ 294,00

75 minuten 1x per week,   12 maanden € 25.50

€ 306,00

Onbeperkt dansen/ fitness ( Tuk en Wolvega) ,   12 maanden €33.50

 

 

 

 

 

Inschrijven

U kunt zich uitsluitend online inschrijven middels onderstaand formulier.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het versturen van dit formulier, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden

Inschrijving

1a. Inschrijving geschiedt na ontvangst van het ingevulde contactformulier van onze sitedans-hier.nl. Voor minderjarige leerlingen geldt dat de inschrijving dient te geschieden door (1 van hun) hun ouders of verzorgers.

1b. Na ontvangst van het het ingevulde contactformulier is de leerling welkom om de lessen te volgen.

1c. De indeling van de leerling geschiedt in overleg met de leiding van HIER!

1d. Annulering is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de eerste lesweek van het cursusjaar.

1e. Deelname aan wedstrijdteams en demoteams gaat altijd in overleg met Dans HIER!

Proeflessen

2a. (proef)lessen gevolgd in de proefweek gelden bij inschrijving als eerste les. De eerste les is uitsluitend bedoeld om de les te ervaren maar geldt bij inschrijving wel als de eerste les.  Mocht de leerling zich daarna willen inschrijven dan gelden de bepalingen onder Inschrijving (zie hierboven).

 

Start en duur cursussen

3a. Iedere cursus bestaat uit een reeks van in totaal 36 lessen. Het nieuwe dansseizoen start op 1 september.  Per 1 september kunnen de tarieven worden gewijzigd. Echter nooit meer dan de inflatiecorrectie per 1 januari van hetzelfde jaar. De betalingsverplichting loopt dus ook door in juli en augustus. In september start het nieuwe dansseizoen weer. Via de website kan men zich afmelden voor het nieuwe dansseizoen.

3b. Cursussen starten indien zich een minimum (4) aantal deelnemende leerlingen heeft aangemeld.

3c. Tussentijds aanmelden is mogelijk. Het seizoen loopt dan door tot 1 juli. Het abonnementsgeld wordt naar rato geïncasseerd. 

 

Aanwezigheid 4a.

In verband met het cursusprogramma mogen leerlingen maximaal 3 lessen per cursusjaar missen. Indien leerlingen vaker afwezig zijn zonder geldige reden, dan is Dans Hier! gerechtigd om leerlingen te weigeren voor de desbetreffende les of ingeplande dansdemonstratie/danswedstrijd. Let op, de betalingsverplichting blijft.

Lesgelden en betaling

5a. Door inschrijving is het volledige lesgeld verschuldigd. Dit lesgeld wordt verdeeld over 12 maanden en wordt maandelijks door ons geïncasseerd. Dus ook in de maanden juli en augustus als er geen danslessen worden gegeven.

5b. Indien het lid in één keer betaalt voor het gehele seizoen, geeft Dans Hier! 5% korting op het totaalbedrag.

5c. Er wordt eenmalig inschrijfgeld gevraagd van € 15,00. 5d. De incasso vindt plaats uiterlijk voor het einde van de maand bij vooruitbetaling.

5e. Bij inschrijving op locatie Tuk (Steenwijk) dient € 2,50 te worden betaald voor het gebruik van de QR code 

Aansprakelijkheid

6a. Deelname aan de danslessen geschiedt geheel voor eigen risico.

6b. HIER! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

6c. Alle activiteiten door Dans Hier! georganiseerd buiten de lessen, zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Beëindiging lidmaatschap

7a. Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op 1september van het lopende jaar. Tussentijdse beëindiging van de Cursusovereenkomst is alleen mogelijk indien er sprake is van verhuizing buiten een straal van 20 km of als er sprake is van fysieke problemen die het dansen belemmeren. Er dient dan wel een onderbouwde ( medische) verklaring afgegeven te worden. Deze verklaring kunt u sturen naar m.nagelhout@fysiotherapie-hier.nl. Opzeggen voor het volgende cursusjaar kunt u doen via de website. Gaat men in het nieuwe jaar ( september) weer door met de lessen hoeft er niets ondernomen te worden. Het lidmaatschap gaat dan weer automatisch in.

Indien er gebruik wordt gemaakt van het PCB is voortijdige opzegging niet mogelijk.

Bij de 45 minuten les mag de overeenkomst na 6 maanden worden opgezegd rekening houdend met 2 kalendermaanden opzegtermijn.  

Betalingsachterstand

8a. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de dansles ontzegd worden.

8b. Dans Hier! zal met schriftelijke herinnering u op de hoogte stellen van uw achterstand. Indien hier geen reactie uit voorkomt heeft Dans Hier! het recht herinneringskosten in rekening te brengen.

8c. Wanneer er na herinnering en aanmaning geen betaling volgt, zal Dans Hier! de vordering uit handen geven. De bijkomende incasso kosten komen dan voor rekening van het lid.

Overige

9a. Dans HIER! is gesloten: de maanden juli en augustus, tijdens schoolvakanties en tijdens officiële feestdagen.

9b. Dans HIER! behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te wijzigen. 9c. Indien een leerling deelneemt aan de selectiegroep ontvangt de leerling nog een addendum inschrijfformulier wedstrijd/selectiegroep 

9d. Tijdens voorstellingen van Dans en Musical HIER! kunnen foto en video opnamen gemaakt worden. Deze foto’s en video’s kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Bij bezwaar tegen het maken van foto en video opnamen of het gebruik hiervan, dient u dit zelf aan te geven door een mail te sturen naar info@dans-hier.nl Dans HIER! zal uitsluitend gebruik maken van groepsfoto's dan wel sfeerfoto's. Voor het nemen en publiceren van ‘niet-gerichte’ foto’s is geen toestemming nodig omdat het daarbij enkel gaat om algemene, spontane en niet geposeerde beelden, zonder specifieke personen uit te lichten (vb. algemene sfeerfoto’s van een activiteit). 

 

Algemene zaken

10a. De danszalen mogen niet met buitenschoenen worden betreden. Lid dient aparte schone schoenen mee te nemen. Eten en drinken is in de danszaal verboden. Alleen het drinken van water is daar toegestaan.

10b. Indien een lid gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten van HIER! zijn ook de algemene voorwaarden van fitnesscentrum HIER! van toepassing.