• darkblurbg

Voor onze locatie in Heerenveen is het mogelijk gebruik te maken van het Persoonlijk Cultuur Budget (PCB). Meer informatie hierover is vind je HIER!

 

Dansen tot 18 jaar

Per jaar

45 minuten 1x per week*, 12 maanden € 15,50

PCB 1e jaar € 12,50 per maand
PCB 2e jaar € 13,20 per maand

€ 186,00

 

60 minuten 1x per week, of musicalklas 60 min  *, 12 maanden € 18,00

PCB 1e jaar € 14,50 per maand
PCB 2e jaar € 15,50 per maand

€ 216,00

 

Musicalklas 90 minuten 1x per week*, 12 maanden € 21,50

PCB 1e jaar € 17,50 per maand
PCB 2e jaar € 18,50 per maand

€ 258,00

 

Onbeperkt dansen abonnement **, 12 maanden € 28,95

PCB 1e jaar € 23,50 per maand
PCB 2e jaar € 24,50 per maand

€ 347,40

 

Onbeperkt  dansen  abonnement ( incl intensives op zaterdag in Tuk)**,

12 maanden € 38,95

PCB 1e jaar € 33,50 per maand
PCB 2e jaar € 34,50 per maand

 

€ 467,40

Toeslag wedstrijdgroep,  Nog nader te bepalen

 

 

 

Dansen vanaf 18 jaar

 

60 minuten 1x per week 12 maanden € 22,50

€ 270,00

75 minuten 1x per week, 12 maanden € 23,00

€ 276,00

Onbeperkt dansen/ fitness***, 12 maanden € 28,95 

€ 347,40

 

 

 Open Class 

€10,00 per les

 

 

Gezinsabonnementen (alleen mogelijk bij locatie Tuk/Steewijk)

 

Gezinsabonnement Fitnesscentrum HIER! Inclusief danslessen****, 2 jaar onbeperkt 

€ 52,50 p/mnd( toeslag 10 euro pp bij deelname intensives zaterdag)

   
Gezinsabonnement Fitnesscentrum HIER! Inclusief danslessen****, 1 jaar onbeperkt € 62,50 p/mnd  ( toeslag 10 euro pp bij deelname intensives zaterdag)

 

* 1x per week abonnementen zijn 2x per jaar opzegbaar, voor 1 februari en voor 1 juli. Bij voortijdig opzeggen is er geen restitutie van het PCB mogelijk. 

** Onbeperkt dansabonnement is altijd voor een jaar geldig en niet tussentijds opzegbaar. 

*** Onbeperkte abonnementen zijn inclusief fitness bij Fitness HIER! op de locatie in Tuk of Wolvega 

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven bij de balie van Fitness HIER! (locatie Tuk/Steenwijk) of tijdens de lestijden van de lessen in de Rinkelbom (locatie Heerenveen), maar ook middels onderstaand formulier.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het versturen van dit formulier, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden

Inschrijving

1a. Inschrijving geschiedt na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of het ingevuldecontactformulier van onze sitedans-hier.nl. Voor minderjarige leerlingen geldt dat de inschrijving dient te geschieden door (1 van hun) hun ouders of verzorgers.

1b. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of het ingevulde contactformulier ontvangt de leerling zo spoedig mogelijk bericht wanneer hij of zij verwacht wordt.

1c. De indeling van de leerling geschiedt in overleg met de leiding van HIER!

1d. Annulering is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de eerste lesweek van het cursusjaar.

1e. Deelname aan selectieteam wordt bepaald door Dans-HIER! Proeflessen

2a. Leerlingen of hun ouders de aangeven dat ze de eerste les willen beschouwen als proefles. De eerste les is uitsluitend bedoeld om de les te ervaren maar geldt bij inschrijving wel als de eerste les.  Mocht de leerling zich daarna willen inschrijven dan gelden de bepalingen onder Inschrijving (zie hierboven).

 

Start en duur cursussen

3a. Iedere cursus bestaat uit een reeks van in totaal 36 lessen.

3b. Het cursusjaar loopt van september, waarbij de feitelijke start afhangt van het einde van de schoolvakanties, tot en met juni. Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het onderwijs in Noord-Nederland.

3c. Cursussen starten indien zich een minimum (4) aantal deelnemende leerlingen heeft aangemeld.

3d. Tussentijds aanmelden is mogelijk.

Aanwezigheid 4a.

In verband met het cursusprogramma mogen leerlingen maximaal 3 lessen per cursusjaar missen. Indien leerlingen vaker afwezig zijn zonder geldige reden, dan is Dans Hier! gerechtigd om leerlingen te weigeren voor de desbetreffende les of ingeplande dansdemonstratie/danswedstrijd. Let op, de betalingsverplichting blijft.

Lesgelden en betaling

5a. Door inschrijving is het volledige lesgeld verschuldigd. Dit lesgeld wordt verdeeld over 12 maanden en wordt maandelijks door ons geïncasseerd. In augustus vindt de laatste incasso plaats over het genoten seizoen.

5b. Indien het lid in één keer betaalt voor het gehele seizoen, geeft Dans Hier! 10% korting op het totaalbedrag.

5c. Er wordt eenmalig inschrijfgeld gevraagd van € 15,00. 5d. De incasso vindt plaats uiterlijk voor het einde van de maand bij vooruitbetaling.

5e. Bij inschrijving op locatie Tuk (Steenwijk) dient € 2,50 borg te worden betaald voor een lidmaatschapspas. Bij verlies rekenen wij € 2,50 en bij inlevering van deze pas zal de borg worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

6a. Deelname aan de danslessen geschiedt geheel voor eigen risico.

6b. HIER! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

6c. Alle activiteiten door Dans Hier! georganiseerd buiten de lessen, zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Beëindiging lidmaatschap

7a. Het lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van het cursusjaar. Tegen het einde van het cursusjaar ontvangt de leerling een nieuw inschrijfformulier voor het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse beëindiging van de Cursusovereenkomst is alleen mogelijk indien er sprake is van verhuizing buiten een straal van 20 km of als er sprake is van fysieke problemen die het dansen belemmeren. Er dient dan wel een ( dokters) verklaring afgegeven te worden.

Bij de 45 minuten les mag de overeenkomst na een half jaar worden opgezegd. Echter dient dit voor 1 februari te gebeuren anders loopt het cursusjaar door tot en met augustus. Na Bij tussentijdse aanmelding wordt het lesgeld in rekening gebracht tot het einde van het cursusjaar. Indien het abonnement niet voor 1 juni wordt opgezegd loopt het abonnement na 1 september door en is dan maandelijks opzegbaar en zal er een maandprijs worden gerekend nl 40 euro per maand.

Betalingsachterstand

8a. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de dansles ontzegd worden.

8b. Dans Hier! zal met schriftelijke herinnering u op de hoogte stellen van uw achterstand. Indien hier geen reactie uit voorkomt heeft Dans Hier! het recht herinneringskosten in rekening te brengen.

8c. Wanneer er na herinnering en aanmaning geen betaling volgt, zal Dans Hier! de vordering uit handen geven. De bijkomende incasso kosten komen dan voor rekening van het lid.

Overige

9a. Dans HIER! is gesloten: de maanden juli en augustus, tijdens schoolvakanties en tijdens officiële feestdagen.

9b. Dans HIER! behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te wijzigen. 9c. Indien een leerling deelneemt aan de selectiegroep ontvangt de leerling nog een addendum inschrijfformulier wedstrijd/selectiegroep 

9d. Tijdens voorstellingen van Dans en Musical HIER! kunnen foto en video opnamen gemaakt worden. Deze foto’s en video’s kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Bij bezwaar tegen het maken van foto en video opnamen of het gebruik hiervan, dient u dit zelf aan te geven door een mail te sturen naar info@dans-hier.nl

Algemene zaken

10a. Lid dient altijd in te checken en een groepslespas te halen aan de balie.

10b. De danszalen mogen niet met buitenschoenen worden betreden. Lid dient aparte schone schoenen mee te nemen.

10c. Indien een lid gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten van HIER! zijn ook de algemene voorwaarden van fitnesscentrum HIER! van toepassing.