• darkblurbg

 

Goedendag,

graag horen wij of je doorgaat met de danslessen.  Wij hebben daarvoor een nieuwe inschrijving nodig. ( Behalve bij een familieabonnement op de lokatie Steenwijk)

Voordat je dat beslist kijk even naar het rooster wat er eventueel wijzigt. Bovendien kunnen wij er helaas niet onderuit om de prijzen te verhogen met ingang van het nieuwe seizoen. Kijk daarom ook even bij de tarieven.

Ben je het eens met de wijzigingen en wil je graag doorgaan vul dan de gegevens in.  Ben je nog nooit lid geweest schrijf je dan in via het kopje: Tarieven/inschrijven

Wil je niet doorgaan stuur dan een mail naar info@dans-hier.nl. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het versturen van dit formulier, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden

Inschrijving

1a. Inschrijving geschiedt na ontvangst van het ingevulde contactformulier van onze sitedans-hier.nl. Voor minderjarige leerlingen geldt dat de inschrijving dient te geschieden door (1 van hun) hun ouders of verzorgers.

1b. Na ontvangst van het het ingevulde contactformulier is de leerling welkom om de lessen te volgen.

1c. De indeling van de leerling geschiedt in overleg met de leiding van HIER!

1d. Annulering is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de eerste lesweek van het cursusjaar.

1e. Deelname aan wedstrijdteams en demoteams gaat altijd in overleg met Dans HIER!

Proeflessen

2a. (proef)lessen gevolgd in de proefweek gelden bij inschrijving als eerste les. De eerste les is uitsluitend bedoeld om de les te ervaren maar geldt bij inschrijving wel als de eerste les.  Mocht de leerling zich daarna willen inschrijven dan gelden de bepalingen onder Inschrijving (zie hierboven).

 

Start en duur cursussen

3a. Iedere cursus bestaat uit een reeks van in totaal 36 lessen.

3b. Het cursusjaar loopt van september, waarbij de feitelijke start afhangt van het einde van de schoolvakanties, tot en met juni. Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het onderwijs in Noord-Nederland.

3c. Cursussen starten indien zich een minimum (4) aantal deelnemende leerlingen heeft aangemeld.

3d. Tussentijds aanmelden is mogelijk.

Aanwezigheid 4a.

In verband met het cursusprogramma mogen leerlingen maximaal 3 lessen per cursusjaar missen. Indien leerlingen vaker afwezig zijn zonder geldige reden, dan is Dans Hier! gerechtigd om leerlingen te weigeren voor de desbetreffende les of ingeplande dansdemonstratie/danswedstrijd. Let op, de betalingsverplichting blijft.

Lesgelden en betaling

5a. Door inschrijving is het volledige lesgeld verschuldigd. Dit lesgeld wordt verdeeld over 12 maanden en wordt maandelijks door ons geïncasseerd. In augustus vindt de laatste incasso plaats over het genoten seizoen. Bij tussentijdse inschrijving wordt de contributie naar rato berekend.

5b. Indien het lid in één keer betaalt voor het gehele seizoen, geeft Dans Hier! 5% korting op het totaalbedrag.

5c. Er wordt eenmalig inschrijfgeld gevraagd van € 15,00. 5d. De incasso vindt plaats uiterlijk voor het einde van de maand bij vooruitbetaling.

5e. Bij inschrijving op locatie Tuk (Steenwijk) dient € 2,50 te worden betaald voor het gebruik van de QR code 

Aansprakelijkheid

6a. Deelname aan de danslessen geschiedt geheel voor eigen risico.

6b. HIER! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

6c. Alle activiteiten door Dans Hier! georganiseerd buiten de lessen, zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Beëindiging lidmaatschap

7a. Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor de duur van een jaar. Het jaar loopt tm augustus. Tegen het einde van het jaar wordt de leerling opnieuw uitgenodigd zich in te schrijven voor het volgende cursusjaar. Tussentijdse beëindiging van de Cursusovereenkomst is alleen mogelijk indien er sprake is van verhuizing buiten een straal van 20 km of als er sprake is van fysieke problemen die het dansen belemmeren. Er dient dan wel een medische verklaring afgegeven te worden. Deze verklaring kunt u sturen naar m.nagelhout@fysiotherapie-hier.nl. 

Bij de 45 minuten les mag de overeenkomst na 6 maanden worden opgezegd rekening houdend met 2 kalendermaanden opzegtermijn.  

Betalingsachterstand

8a. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de dansles ontzegd worden.

8b. Dans Hier! zal met schriftelijke herinnering u op de hoogte stellen van uw achterstand. Indien hier geen reactie uit voorkomt heeft Dans Hier! het recht herinneringskosten in rekening te brengen.

8c. Wanneer er na herinnering en aanmaning geen betaling volgt, zal Dans Hier! de vordering uit handen geven. De bijkomende incasso kosten komen dan voor rekening van het lid.

Overige

9a. Dans HIER! is gesloten: de maanden juli en augustus, tijdens schoolvakanties en tijdens officiële feestdagen.

9b. Dans HIER! behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te wijzigen. 9c. Indien een leerling deelneemt aan de selectiegroep ontvangt de leerling nog een addendum inschrijfformulier wedstrijd/selectiegroep 

9d. Tijdens voorstellingen van Dans en Musical HIER! kunnen foto en video opnamen gemaakt worden. Deze foto’s en video’s kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Bij bezwaar tegen het maken van foto en video opnamen of het gebruik hiervan, dient u dit zelf aan te geven door een mail te sturen naar info@dans-hier.nl

Algemene zaken

10a. De danszalen mogen niet met buitenschoenen worden betreden. Lid dient aparte schone schoenen mee te nemen. Eten en drinken is in de danszaal verboden. Alleen het drinken van water is daar toegestaan.

10b. Indien een lid gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten van HIER! zijn ook de algemene voorwaarden van fitnesscentrum HIER! van toepassing.